FOTONA ERB YAG LAZER İLE İDRAR KAÇIRMA ÖNLENMESİ

Lazerle idrar kaçırma tedavisi (IncontiLase) ileri derecede olmayan stres ve mix tip idrar kaçırmanın tedavisinde kullandığımız, yeni nesil Erb YAG lazer teknolojisidir. Bu teknoloji fototermal etkiyle dokuları uyararak hem yeni kollajen oluşumu tetikler, hem de mevcut kollajen dokusunda yenilenmeyi sağlar.
Eva Estetik Klinik
Yaklaşık 25-30 dk gibi bir sürede tamamlanan tedavi 20-30 gün arayla 2 kez yapıldığında hastalarımızın idrar kaçırma probleminde ciddi düzelmeler sağlamaktayız. İşlem esnasında veya sonrasında ağrı hissi olmaz. Kişi, günlük işlerine hemen dönebilir, cinsel hayatı normale gelir.

İ drar kaçırma kadınların korkulu rüyasıdır. İstemedikleri bir ortamda istemsiz bir şekilde idrar kaçırma sosyal problem haline gelmiştir. İdrarlarını tutamadıkları için sıvı alımını kısıtlarlar, dışarıya çıkmaya çekinirler. Evden fazla uzaklaşmak istemezler. Cinsel ilişki sırasında idrar kaçırdıkları için cinsel isteksizlik olmaya başlar. Pet kullanırlar veya evde kalmayı tercih ederler.

Üriner inkontinans nedir? Uluslararası Kontinans Derneği tanımlamasına göre objektif olarak gösterilen sosyal veya hijyenik açıdan sorun yaratan istemsiz idrar kaçırmaya idrar ile ilgili yetmezliklere denilmektedir. İdrar kaçırma kadınların bütün yaşamları boyunca sık karşılaştıkları bir sorundur.

Eva Estetik Klinik

Böbreklerde süzülen idrar iki tarafta bulunan üreterler ile alt tarafta bulanan idrar torbasında (mesane) birikir. Mesaneden ürethra denilen kanal ile klitoris altına bulunan delikten idrar dışarıya atılır. Ürethra da bulunan kapakçık sistemi ile sinirsel uyarılar ve mesane kasının koordineli çalışması ile idrarımızı tutabilir veya dışarıya bırakırız. Pelvis bölgesindeki kas tabakalarında güçsüzlük olmasında da idrar kaçırma şikayetleri görülebilir. Bu sistemin çalışmasında sıkıntı olduğu zaman istemsiz idrar kaçırma veya idrar tutamama şikayetleri başlar.

Öksürme, hapşırma, gülme gibi karın içi basınç arttığı zamanlarda istemsiz idrar kaçırma olabilir. Bazen de tuvaletinizin geldiğini hissedersiniz tuvalete yetişemeden idrarınızı tutamazsınız.

Farklı nedenlerden dolayı pelvik kas tabakasının desteğini yitirmesi sonucu idrar torbasının aşağı sarkmasına sistosel, barsakların vajen kanalın içine fıtıklaşmasına rektosel ve enterosel denilir. Kişilerde idrar kaçırma şikayeti yanı sıra kozmetik olarak görüntü de rahatsızlık hissi verir. İdrar kaçırma veya idrar tutamama şikayetlerinin tanısında bazı özel testler kullanılır. İdrar tetkiki ve kültürü istenir. Sistemik hastalıkları sorgulanır.

İdrar kaçırma tedavisinde nedene yönelik tedavi, ilaç tedavisi, pelvik kasları güçlendirme yöntemleri, kegel egzersizleri, açık ve kapalı cerrahi ameliyatlar yapılmaktadır. Cerrahi olarak yapılan ameliyatların hiç biri hastada kesin tedavi sağlamaz. Hastanın sosyal yaşantısını iyileştirecek bazı katkılar sağlayacaktır.

Son yıllarda uygulanmakta olan lazer uygulamaları ile hafif ve orta derecede idrar kaçırma ve miks tip idrar kaçırma tedavisinde ağrısız, anesteziye gerek duymadan, ameliyatsız, kesi ve dikiş olmadan, kanama olmadan, ayaktan gelip istediğiniz zaman uygulanabilecek yöntemler bulunmaktadır.

Fotona Erb YAG lazer ile tedavi

Fotona Erb YAG lazer uygulamasında hasta jinekolojik masaya alınır kullanılacak özel bir spekulum ile pozisyon verilir ve uygulanacak lazer foto termal etki ile kollajen dokularda üretimi artırarak idrar torbasını yerinde tutan destekleyen vajen ve pelvik kaslarda sıkılaştırma yapar. Böylece idrar kaçırma ve idrar tutamama şikayetlerini tedavi etmektedir.

-Ameliyat ve anesteziye gerek yoktur, kesi ve dikiş izi olmaz. Ağrı ve acı yapmaz.
-Yapılacak işlem öncesi ve sonrası özel hazırlığa gerek yoktur hasta gelip istediği zaman yaptırabilir.
-İşlem süresi 20 veya 25 dakika sürer. Dokularda hasar yapmaz.
-Bazı hastalarda 1 ay sonra ikinci bir uygulama gerektirebilir.
-Günlük işlerine hasta hemen dönebilir.
-Komplikasyon ve yan etki yapılan çalışmalarda bildirilmemiştir.
-Uygulama sırasında yapılacak vajen gençleştirme yenileme ile vajen bölgesinde darlık oluşturulabilir.
-Cinsel hayatı normale döner.